מצודות על תהלים סב ב

<< מצודות על תהלים • פרק סב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"אך וגו'" - לא שמתי תוחלתי באדם אך אל אלהים תקות נפשי כי מעולם ישועתי ממנו

מצודת ציון

"דומיה" - ענין תקוה כמו דמינו אלהים חסדך (לעיל מ"ח)