מצודות על תהלים סב א

<< מצודות על תהלים • פרק סב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • מצודת ציון

"ידותון" - שם כלי נגון