מצודות על תהלים סב יא

<< מצודות על תהלים • פרק סב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"חיל כי ינוב" - אם תראו עושר הבא מגזל צומח ומתרבה אל תשימו לב לבטוח בעושר כזאת כי לא לעולם תהיה

"אל תהבלו" - אל תבטחו בהבל להרבות הון בגזל כי לא תתקיים העושר ההוא וכפל הדבר במ"ש

"בעושק" - להרבות הון בעושק

מצודת ציון

"בעושק" - ענין גזל

"תהבלו" - מלשון הבל

"חיל" - עושר

"ינוב" - מלשון תנובה והצמחה