מצודות על תהלים סב ד

<< מצודות על תהלים • פרק סב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"תרצחו" - יהי רצון שתרצחו כולכם ובתחלה תהיו ככותל הנטוי לפול וכגדר הנדחה ממקומה כן תהיו בתחלה בפחד ואימה ובסוף תמותו ע"י רציחה

"עד אנה" - עד מתי תחשבו הוות על כל איש ואיש

מצודת ציון

"תהותתו" - מלשון הוות ושבר

"כקיר גדר" - ענין כותל בית וחצר