מצודות על תהלים סב י

<< מצודות על תהלים • פרק סב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"במאזנים לעלות" - הוא ענין מליצה לומר אם נחשוב להעלות במאזני המשקל המה יחד ר"ל הבטחון של כל בני אדם אז נראה שהמה קלים ופחותים מדברי הבל והוא מקרא הפוך וכאילו אמר המה יחד מהבל

"אך הבל בני אדם" - הבטחון על בני אדם הוא הבל וכזב ודבר שאינו מתקיים