מצודות על תהלים סב ג

<< מצודות על תהלים • פרק סב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"אך הוא צורי" - ולא זולתו

"משגבי" - ועל שהוא משגבי לזה לא אמוט נטיה רבה מבלי תקומה