מצודות על תהלים סב ח

מצודות על תהלים • פרק סב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"על אלהים" - ר"ל הלא על אלהים מוטל ישועתי ולהשאיר אותי בכבוד כי הוא הבטיחני על המלוכה ועליו לקיים

"צור עוזי" - הוא מאמץ כוחי ולזה אחסה בו