מצודות על תהלים סב ט

<< מצודות על תהלים • פרק סב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"שפכו לפניו לבבכם" - בתפלה כי הוא מחסה לנו מעולם

"עם" - אתם בני עמי בטחו בו בכל עת