מצודות על מלכים א ט כד

<< מצודות על מלכים א • פרק ט >>
א • ב • ג • ו • ז • ח • יא • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"אך בת פרעה" - רצה לומר מיד כאשר עלתה בת פרעה אל ביתה בנה לכבודה את המלוא שהיה סמוך לביתה