מצודות על מלכים א ט כג

<< מצודות על מלכים א • פרק ט >>
א • ב • ג • ו • ז • ח • יא • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"שרי הנצבים" - רצה לומר ממונים על הממונים

"חמשים וחמש מאות" - שלש מאות היו מן הגבעונים ור"ן היו מבני ישראל (והם היו ממונים על ממוני שאר מלאכת המלך זולת ממוני נושאי הסבל וחוצבים בהר שאמר למעלה) ובדברי הימים חשב של ישראל לעצמן

מצודת ציון

"הרודים" - המושלים ונוגשים