מצודות על מלכים א ט כא

מצודות על מלכים א • פרק ט >>
א • ב • ג • ו • ז • ח • יא • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"למס עובד" - לא למס ממון כי אם שיעבדו בעצמו עבודתו

מצודת ציון

"להחרימם" - להכריתם