מצודות על מלכים א ט כה

<< מצודות על מלכים א • פרק ט >>
א • ב • ג • ו • ז • ח • יא • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"ושלם" - השלים עבודת הבית לכל משפטו

"והעלה שלמה" - רצה לומר מממונו התנדב בעבור כל ישראל

"שלש פעמים" - בשלש רגלים

"והקטיר אתו" - רצה לומר הקטיר עליו קטורת על המזבח אשר לפני ה' וזהו מזבח הזהב שבהיכל והוא מקרא קצר בדבר המובן מאליו

מצודת ציון

"אתו" - עם המזבח רוצה לומר עליו