מצודות על מלכים א ט טו

מצודות על מלכים א • פרק ט >>
א • ב • ג • ו • ז • ח • יא • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"ואת המלוא" - כי דוד הניח סמוך להחומה מקום פנוי להתאסף בו אנשים כמו שנאמר (שמואל ב ט) ויבן מן המלוא וביתה ובא שלמה ובנאה

"וזה דבר המס" - רצה לומר המס אשר העלה מישראל על זה היה דבר המס לבנות את בית ה' וגו'

מצודת ציון

"דבר המס" - צורך המס