מצודות על מלכים א ט יא

מצודות על מלכים א • פרק ט
א • ב • ג • ו • ז • ח • יא • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"אז" - אחר השלמת הבתים נתן המלך לחירם לתשלום גמול מלבד החטים והשמן האמור למעלה

"חירם" - לשתי הבתים האלה היה חירם סובל אותו בתת לו די סיפוקו עצי ארזים וגו'

מצודת ציון

"נשא" - סבל המשא ההיא