מ"ג מלכים א ט כד

מקראות גדולות מלכים א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אך בת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה אז בנה את המלוא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַךְ בַּת פַּרְעֹה עָלְתָה מֵעִיר דָּוִד אֶל בֵּיתָהּ אֲשֶׁר בָּנָה לָהּ אָז בָּנָה אֶת הַמִּלּוֹא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַ֣ךְ בַּת־פַּרְעֹ֗ה עָֽלְתָה֙ מֵעִ֣יר דָּוִ֔ד אֶל־בֵּיתָ֖הּ אֲשֶׁ֣ר בָּֽנָה־לָ֑הּ אָ֖ז בָּנָ֥ה אֶת־הַמִּלּֽוֹא׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אך בת פרעה" - שהיתה מתחלה בעיר דוד כמה שנאמר בראש הספר (ג א) ויביאה אל עיר דוד

"עלתה מעיר דוד וגו'" - ובדברי הימים (ב ח יא) מפרש כי אמר לא תשב אשה לי בעיר דוד כי קדש המה אשר באה אליהם ארון ה'

"אז בנה" - שלמה

"את המלוא" - לבנות לתוכו בתים לעבדיה ולשפחותיה וזה שהוכיחו ירבעם (לקמן יא כז) אביך הניחו פרוץ לעולי רגלים ואתה בנית אותו לעשות אנגריא לבת פרעה (סנהדרין קא ב) וזהו אך האמור כאן אך בזו העוה שלמה שבנה לה את המלוא כך שמעתי ואני אומר אך בת פרעה וגו' כלומר הערים האמורות למעלה הוצרך לבנות למסכנות לרכב ולפרשים ולגדולה אך את המלוא לא היה בונה לשום גדולה כי אביו הניחו לפרוש בו עולי רגלים אהלים אלא שבת פרעה עלתה אל ביתה והמלוא סמוך לאותו בית אז בנה את המלוא

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אך בת פרעה" - רצה לומר מיד כאשר עלתה בת פרעה אל ביתה בנה לכבודה את המלוא שהיה סמוך לביתה