מצודות על מלכים א ט יג

מצודות על מלכים א • פרק ט
א • ב • ג • ו • ז • ח • יא • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"ארץ כבול" - רצה לומר ארץ טיט אשר הרגלים משתקעים בה כאילו אסורים בכבלי ברזל ובעבור זה היו מעטים פירותיה

מצודת ציון

"אחי" - אוהבי ורעי

"כבול" - מלשון (תהלים קמט ח) בכבלי ברזל