מצודות על מלכים א ט יט

<< מצודות על מלכים א • פרק ט
א • ב • ג • ו • ז • ח • יא • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • מצודת ציון

"המסכנות" - האוצרות כמו (שמות א יא)ויבן ערי מסכנות

"ערי הרכב" - להניח בהן מרכבות