מצודות על ישעיהו מה א

<< | מצודות על ישעיהופרק מ"ה • פסוק א' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"דלתים" - דלתי שערי בבל

"לא יסגרו" - יבוא בם כחפצו כאלו אינה סגורים

"ומתני מלכים אפתח" - ר"ל אתיש כח המלכים הנלחמים עמו ולפי שמי שהוא חגור במתניו הוא מזורז וחזק לכן אמר כאלו אפתח האזור ויותש כחם

"לרד" - לשטוח העכו"ם לפניו להיות לו למדרך הרגל

"אשר החזקתי בימינו" - הוא ענין מליצה ור"ל נתתי הכח בידו

"למשיחו לכורש" - על משיחו על כורש ר"ל על כורש שהגדיל והמשיל אותו 

מצודת ציון

"למשיחו" - הוא ענין גדולה ורוממות וכן נתתים למשחה (במדבר י"ח)

"החזקתי" - ענין אחיזה

"לרד" - ענין שטיחה כמו הרודד עמי תחתי (תהלים קמ"ד)

"אפתח" - ענין התרת הקשר וכן יתרי פתח (איוב ל)