מצודות על ישעיהו מה ב

<< | מצודות על ישעיהופרק מ"ה • פסוק ב' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"דלתות וגו'" - הוא ענין מליצה לומר לא יתחזקו במבצר העיר

"והדורים אישר" - דרכים המעוקמים אעשה ישרים ושוים ר"ל לא תכשל בדרך מהלכך

"אני לפניך אלך" - תצלח במלחמה כאלו אלך לפניך להלחם בעבורך 

מצודת ציון

"והדורים" - ר"ל דרך מעוקם ומסובב ובדרז"ל הדורא דכנתא (חולין קי"ג) והם המעים המעוקמים ומסובבים זה על זה

"אישר" - מלשון ישר ושוה

"ובריחי" - כעין מטה עשוי לשומו אחורי השער לסגרו

"אגדע" - ענין כריתה כמו שקמים גודעו (לעיל ט)