מצודות על ישעיהו מה יג

<< | מצודות על ישעיהופרק מ"ה • פסוק י"ג | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"לא במחיר" - לא יתן לו מי מחירם ולא יקבל ממי שוחד בעבורם

"וגלותי" - ישראל שהגליתים לבבל ישלחם הוא לארצם

"הוא יבנה עירי" - ר"ל הוא יתן כסף וזהב לבנותה

"וכל דרכיו אישר" - ר"ל לא יכשל בהליכתו כאלו ילך בדרך ישר ושוה

"אנכי העירותיהו" - על כורש האמור בתחילת הענין יאמר שהוא העיר לבבו לבוא על בבל ולהחריבה וההערה היה בצדק כי ראויה היא לאבדון 

מצודת ציון

"העירותיהו" - מלשון התעוררות

"במחיר" - ענין חליפת הדבר ושוויו כמו יקחו מקוה במחיר (מלכים א' י)