מ"ג ישעיהו מה א


א. כֹּה אָמַר יְהוָה לִמְשִׁיחוֹ לְכוֹרֶשׁ אֲשֶׁר הֶחֱזַקְתִּי בִימִינוֹ לְרַד לְפָנָיו גּוֹיִם וּמָתְנֵי מְלָכִים אֲפַתֵּחַ לִפְתֹּחַ לְפָנָיו דְּלָתַיִם וּשְׁעָרִים לֹא יִסָּגֵרוּ.

פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: כה אמר יהוה למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גוים ומתני מלכים אפתח לפתח לפניו דלתים ושערים לא יסגרו

מנוקד: כֹּה אָמַר יְהוָה לִמְשִׁיחוֹ לְכוֹרֶשׁ אֲשֶׁר הֶחֱזַקְתִּי בִימִינוֹ לְרַד לְפָנָיו גּוֹיִם וּמָתְנֵי מְלָכִים אֲפַתֵּחַ לִפְתֹּחַ לְפָנָיו דְּלָתַיִם וּשְׁעָרִים לֹא יִסָּגֵרוּ.

עם טעמים: כֹּה־אָמַ֣ר יְהוָה֮ לִמְשִׁיחוֹ֮ לְכ֣וֹרֶשׁ אֲשֶׁר־הֶחֱזַ֣קְתִּי בִֽימִינ֗וֹ לְרַד־לְפָנָיו֙ גּוֹיִ֔ם וּמָתְנֵ֥י מְלָכִ֖ים אֲפַתֵּ֑חַ לִפְתֹּ֤חַ לְפָנָיו֙ דְּלָתַ֔יִם וּשְׁעָרִ֖ים לֹ֥א יִסָּגֵֽרוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למשיחו" - כל שם גדולה קרויה משיחה כמו לך נתתיה למשחה (במדבר יח) ורבותינו אמרו למלך המשיח אומר הקב"ה קובל אני לך על כורש כדאיתא במסכת מגילה

"לרד לפניו גוים" - להרקיע ולרדד לפניו גוים לרד לשטוח

"ומתני מלכים אפתח" - ל' חלשות הוא זה ושבר כח כי חגורת מתנים הוא זירוז כח כמו אזר נא כגבר חלציך (איוב מ) ואתה תאזר מתניך (ירמיהו א) ומזיח אפיקים ריפה (איוב יב) ל' שברון כח

"לפתוח לפניו" - דלתי שערי בבל שערים הוא חלל פתח השער דלתים הם הפותחים ונועלין בהן את השער

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כה אמר ה' למשיחו לכורש", אשר משח ומנה אותו למלאות דבריו.

"אשר החזקתי בימינו" להוליכו אל המלחמה והכיבוש והמשרה, למען "לרד לפניו גוים" שירדה בם בפרך, וגם לא יפחד שמלכיהם ילחמו נגדו, כי "מתני מלכים אפתח" מן חרבם החגורה על מתניהם, וגם לא יירא מערים הבצורות שיושביהם ימרדו בו, כי "אפתח לפניו דלתים" ר"ל אף הדלתות הפנימיות שדרכם להיות סגורים אפתח לפניו, וממילא "שערים" החיצונים "לא יסגרו" כלל, עד שכל ערים הבצורות יהיו פתוחים לפניו. (עתה מתחיל דבורו):


ביאור המילות

"למשיחו". ע"י משיחה היו מיחדים אותו לאיזה התמנות של גדולה, הכהן המשיח, יען משח ה' אותי לבשר ענוים:

"דלתים ושערים". דלתים כולל דלתי כל הפתחים, חיצונים ופנימים, דלתות הפתחים ודלתות השערים. אבל שערים הם רק החיצונים:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"דלתים" - דלתי שערי בבל

"לא יסגרו" - יבוא בם כחפצו כאלו אינה סגורים

"ומתני מלכים אפתח" - ר"ל אתיש כח המלכים הנלחמים עמו ולפי שמי שהוא חגור במתניו הוא מזורז וחזק לכן אמר כאלו אפתח האזור ויותש כחם

"לרד" - לשטוח העכו"ם לפניו להיות לו למדרך הרגל

"אשר החזקתי בימינו" - הוא ענין מליצה ור"ל נתתי הכח בידו

"למשיחו לכורש" - על משיחו על כורש ר"ל על כורש שהגדיל והמשיל אותו

מצודת ציון

"למשיחו" - הוא ענין גדולה ורוממות וכן נתתים למשחה (במדבר י"ח)

"החזקתי" - ענין אחיזה

"לרד" - ענין שטיחה כמו הרודד עמי תחתי (תהלים קמ"ד)

"אפתח" - ענין התרת הקשר וכן יתרי פתח (איוב ל)