מצודות על ישעיהו מה כ

<< | מצודות על ישעיהופרק מ"ה • פסוק כ' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"הקבצו וגו'" - הפחותים שבעכו"ם עובדי האליל הקבצו בואו אלי התנגשו כולכם יחד להתווכח עמדי אבל הנושאים את עץ פסלם אשר לא ימיש ממקומו המתפללים אל אשר לא יוכל להושיע לא ישימו לב לדעת ולהבין מעשיהם 

מצודת ציון

"התנגשו" - מלשון הגשה

"פליטי" - ענין פחות ושפל כמו פליטי אפרים (שופטים יב)ופי' הפחותים והנבזים שבאפרים

"פסלם" - מלשון פסל וצורה