מצודות על ישעיהו מה ח

<< מצודות על ישעיהו • פרק מה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


 

מצודת דוד

"בראתיו" - ומאז הכנתי להם הישע והצדקה

"תצמיח יחד" - עם הישע תצמיח גם הצדקה

"הרעיפו וגו'" - ר"ל יבוא לישראל הרבה צדקה וישועה כאלו יזלו מן השמים ממעל וכאלו פתחה הארץ פיה והגדילה פרי הישע  

מצודת ציון

"הרעיפו" - ענין הזלה ונטיפה כמו ירעפון דשן (תהלים ס"ה)

"ושחקים" - כן יקראו השמים

"יזלו" - מלשון הזלה ונטיפה

"ויפרו" - מלשון פרי