מצודות על ישעיהו מה יא

<< מצודות על ישעיהו • פרק מה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


 

מצודת דוד

"על בני" - בעבור ישראל שהם בני ופועל ידי תצוו בעבורי להנביאים שיאמרו לכם בשמי מה יהיה בסופם

"האותיות שאלוני" - אמר נגד העכו"ם שאלו לי העתידות לבוא על ישראל ואגידה לכם  

מצודת ציון

"האותיות" - הבאות