מצודות על ישעיהו מה יב

<< מצודות על ישעיהו • פרק מה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


 

מצודת דוד

"צויתי" - אני צויתי שיהיו נבראים ומידי בא להם הממשלה בארץ

"אנכי עשיתי ארץ" - ר"ל הלא הכל שלי ובידי לעשות כחפצי באין מוחה ולזה שאלו ואגידה לכם