מצודות על ישעיהו מה כה

<< מצודות על ישעיהו • פרק מה
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"בה' יצדקו" - בהבטחת משען ה' ימצאו ישראל צדקה ויתהללו מפי כולם על שהשכילו לדעת מעולם שה' הוא האלהים ודבקו בו

מצודת ציון

"ויתהללו" - מלשון הלול ושבח