מצודות על ירמיהו נב לד

<< מצודות על ירמיהו • פרק נב
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"וארוחתו ארוחת תמיד" - פרס הנתונה לו היתה פרס הנתונה תמיד מבלי הפסק והיה למאכל לאנשי ביתו כי הוא בעצמו אכל לחם לפני המלך תמיד

"דבר יום ביומו" - דבר הצריך לו בכל יום נתנו לו ביומו ולא העבירו המועד

מצודת ציון

"וארוחתו" - הוא ענין פרס קבועה וכן ארוחה ומשאת (לעיל מ)