מצודות על ירמיהו נב כד

<< מצודות על ירמיהו • פרק נב >>
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"שומרי הסף" - שומרי מזוזת השער הם השערים

"כהן הראש" - הוא היה כ"ג

"כהן המשנה" - שני לו הוא הסגן

מצודת ציון

"המשנה" - מלשון שני

"הסף" - כן יקרא מזוזת השער כמו וסף שער (יחזקאל מ)