מצודות על ירמיהו נב ה

<< מצודות על ירמיהו • פרק נב
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"ותבוא העיר במצור" - עמדה העיר והמצור סביבה עד וגו'

מצודת ציון

"במצור" - החיל הסובב העיר ללכדה יקראו צרים כי מצירים לאנשי העיר