מצודות על ירמיהו נב טו

<< מצודות על ירמיהו • פרק נב >>
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"ואת הנופלים" - אותם שהטו עצמן אל מלך בבל לעבדו

"ואת יתר האמון" - הנשארים בכל ערי יהודה

"הנשארים" - אשר לא נהרגו

מצודת ציון

"הנופלים" - ענין הטיה והתחברות כמו אל הכשדים אתה נופל (לעיל ל"ז)

"האמון" - כמו ההמון בה"א וכן אמון מנא (לעיל מ"ו) ור"ל העם הרב