מצודות על ירמיהו נב טז

<< מצודות על ירמיהו • פרק נב >>
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"רב טבחים" - שר על ההורגים במצות המלך

מצודת ציון

"לכורמים" - לעבוד הכרמים

"וליוגבים" - ענין בורות כמו עשה הנחל הזה גבים גבים (מלכים ב' ג') ור"ל לעבוד השדות בחפירות ובורות או הוא כמו וליוקבים מלשון יקב היין כי גיכ"ק מתחלף ור"ל לדרוך ולהמשיך היין אל היקב