מצודות על ירמיהו נב כב

<< מצודות על ירמיהו • פרק נב >>
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"וכאלה" - כדמות הכותרת והשבכה שהיה להעמוד האחד היה גם להעמוד השני וגם רמונים היה גם להשני

"הכל נחושת" - הכותרת והרמונים

"הכותרת האחת" - ר"ל קומת כל אחת כי לכל עמוד היה כותרת

"ושבכה ורמונים על הכותרת" - ר"ל ממעל על הכותרת היה מעשה שבכה וכדמות רמונים היו תלוים על הכותרת מסביב ובמלכים (א ז) נתבאר מלאכת הכותרת

"וכותרת עליו" - על העמוד ממעל היה כעין כותרת עשוי מנחושת

מצודת ציון

"ושבכה" - הוא מעשה רשת