מצודות על ירמיהו נב כט

<< מצודות על ירמיהו • פרק נב >>
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"מירושלים" - הגלה מירושלים

"בשנת שמונה עשרה" - הוא גלות צדקיהו שהיתה בשנת י"ח לכבוש יהויקים בראשונה וי"ט למלכות נ"נ