מצודות על ירמיהו נב לב

<< מצודות על ירמיהו • פרק נב >>
א • ג • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"טובות" - דברים טובים ונחומים

"ממעל" - עליון לכסא שאר המלכים אשר היו עמו