מצודות על יחזקאל יח ז

<< מצודות על יחזקאל • פרק יח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

לא יונה – לעשוק, ולקחת מה משלו.

חבלתו חוב – כאשר חבל שילמת רעהו בחובו, השיב לו בבוא השמש, ולא עבר על מצוות התורה.

לחמו לרעב יתן – ולא עבר על מה שאמרה התורה, "ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון" (דברים טו ז).

ועירום – מי שהלך עירום מבלי לבוש, כסהו בבגד משלו.

מצודת ציון

יונה – מלשון אונאה, ועניינו קחת ההון, כמו "העיר היונה" (צפניה ג א).

חבלתו – עניין משכון, כמו "אם חבל תחבל שלמת רעך" (שמות כב כה).