מצודות על יחזקאל יח לב

<< מצודות על יחזקאל • פרק יח
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"והשיבו" - לכן השיבו עצמיכם מן הפשע ותחיו

"כי לא אחפוץ" - ר"ל מה שאני שואל על התשובה הוא על כי אין חפצי במיתת המת אשר ימות בעונו

מצודת ציון

"במות המת" - קראו מת ע"ש סופו