מצודות על יחזקאל יח י

<< מצודות על יחזקאל • פרק יח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"ועשה אח" - ועשה לאחיו מאחד מאלה הנזכרים כגזל וכדומה

"והוליד" - ואם צדיק הזה יוליד בן פריץ השופך דם

מצודת ציון

"פריץ" - ר"ל רשע הפורץ גדר האמת והנכוחה