מצודות על יחזקאל יח לא

<< מצודות על יחזקאל • פרק יח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"ולמה תמותו" - כי אם לא תשובו הנה תמותו וא"כ למה תגרמו לכם המיתה והאבדון

"לב חדש" - להתקרב לעבודתי

"השליכו וגו'" - ר"ל התחרטו עליהם ויושלכו בזה

מצודת ציון

"ורוח" - ענין רצון כמו אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת (לעיל א)