מצודות על יחזקאל יח כט

<< מצודות על יחזקאל • פרק יח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"הדרכי" - האם דרכי לא יתכנו וגו' כאומר הלא השכל מחייב דרך משפטי

"ואמרו" - ואיך יאמרו וגו'