מצודות על יחזקאל יח כא

<< מצודות על יחזקאל • פרק יח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"והרשע כי ישוב וגו'" - בא להביא ראיה לאמת המשפט הזה ואמר הלא אם הרשע ישוב מכל חטאותיו ולא יעשה עוד וישמור את כל חוקותי וגו' הנה יחיה ולא ימות בעונש החטאות שעשה מאז