מצודות על יחזקאל יח יד

<< מצודות על יחזקאל • פרק יח
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"ויראה" - ועם כי ראה אותן לא חמד בהן ולא עשה כמותן

"והנה הוליד בן" - והנה אם רשע כזה יוליד בן וראה בעיניו כשעשה אביו חטאות