מצודות על יהושע א יח

<< מצודות על יהושע • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יז • יח • 


מצודת דוד

"רק חזק" - לענוש המורדים ולא למחול על כבודך

מצודת ציון

"ימרה" - מלשון מרי ומרד כמו (דברים כא יח)סורר ומורה