מצודות על יהושע א ד

<< מצודות על יהושע • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יז • יח • 


מצודת דוד

"מבוא השמש" - שהוא ברוח מבוא השמש

מצודת ציון

"והלבנון" - כן שם היער ואולי גדלו בו אילני לבנה

"מבוא" - ענין שקיעה כמו (בראשית כח יא)כי בא השמש