מצודות על יהושע א ז

<< מצודות על יהושע • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יז • יח • 


מצודת דוד

"למען" - בעבור שמירת התורה תשכיל

"רק וגו'" - כי לולא זאת לא תועיל כלום בהנהגת העם כראוי

מצודת ציון

"תשכיל" - ענינו הצלחה וכן (שמואל א יח יד)ויהי דוד לכל דרכיו משכיל כי המצליח נראה להבריות שעושה מעשיו בהשכל