מצודות על יהושע א ג

<< מצודות על יהושע • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יז • יח • 


מצודת דוד

"בו" - מוסב על תחלת המקרא אכל מקום

מצודת ציון

"תדרך" - מלשון דרך ענינו הליכה וצעידה