מצודות על יהושע א טו

<< מצודות על יהושע • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יז • יח • 


 

מצודת דוד

"מזרח השמש" - בעבר המזרחי

"וירשתם" - רצה לומר אז תאחזו בה מבלי מערער הואיל ותקיימו התנאי

"עד אשר יניח" - עד אשר יתן ה' מקום מנוחה גם להם