מצודות על יהושע א ו

<< מצודות על יהושע • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יז • יח • 


מצודת דוד

"חזק ואמץ" - בהנהגת העם כראוי

מצודת ציון

"ואמץ" - אף הוא ענין חוזק כמו (משלי כד ה)מאמץ כח