מצודות על יהושע א י

<< מצודות על יהושע • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יז • יח • מצודת ציון

"שוטרי" - הם הממונים להשמיע להעם דברי המושל ולהכריח על קיומם כמו (שם טז יח) שופטים ושוטרים