מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצונו יומת רק חזק ואמץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יַמְרֶה אֶת פִּיךָ וְלֹא יִשְׁמַע אֶת דְּבָרֶיךָ לְכֹל אֲשֶׁר תְּצַוֶּנּוּ יוּמָת רַק חֲזַק וֶאֱמָץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כׇּל־אִ֞ישׁ אֲשֶׁר־יַמְרֶ֣ה אֶת־פִּ֗יךָ וְלֹֽא־יִשְׁמַ֧ע אֶת־דְּבָרֶ֛יךָ לְכֹ֥ל אֲשֶׁר־תְּצַוֶּ֖נּוּ יוּמָ֑ת רַ֖ק חֲזַ֥ק וֶאֱמָֽץ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

כָּל גְּבַר דִּיסַרֵב עַל מֵימְרָךְ וְלָא יְקַבֵל יַת פִּתְגָמָךְ לְכֹל דְּתַפְקְדִנֵיהּ יִתְקְטֵיל לְחוֹד תְּקֵף וֶעְלֵם:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימרה" - יקניט את דבריך

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

והתרו לו רק חזק ואמץ רוצה לומר שיתחזק להתנהג ככל דברי התורה כי אם יצום לעבור על דבריה לא ישמעו אליו אלא אם היה זה לפי שעה וזה שהוא והם מחוייבים לחזוק התורה, או ירצה באמרו חזק ואמץ מאוד שיתחזק ויתאמץ על הנהגת העם בחריצות ולא יעזוב הנהגתם כי העם לא יתכן שיהיו זולת רועה כמ"ש משה ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה:

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ימרה" - מלשון מרי ומרד כמו (דברים כא יח)סורר ומורה 

מצודת דוד

"רק חזק" - לענוש המורדים ולא למחול על כבודך

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(יח) "כל איש אשר ימרה את פיך יומת". כדין מורד במלכות. ואמרו כל אשר ימרה, הפך מה שנצטוה, וגם אשר לא ישמע, שלא יעשה מה שנצטוה, כי המרי הוא בלא תעשה, והבלתי שמיעה הוא בקום ועשה. ואמר "לכל אשר תצונו", אף בדבר קטן חייב מיתה כדין מורד במלכות: "רק חזק". בלבד שתתחזק כראוי למנהיג העם. וראה כי הזכירו ג"כ שני הדברים שא"ל ה', לא יתיצב איש בפניך, כאשר הייתי עם משה אהיה עמך, ועל שניהם א"ל חזק ואמץ וכמש"פ למעלה: