מצודות על יהושע א יד

<< מצודות על יהושע • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • יז • יח • מצודת ציון

"חמושים" - מזויינים כמו (שמות יג יח)וחמושים עלו